Spaanse Cursussen voor Senioren 50 plussers, Taalrcursussen voor senioren Spanje, Spaanse Cursussen voor Senioren (50+), 'Golden Age' Cursus Spaans, Cursussen Spaans voor senioren in Spanje

DELE Examenvoorbereidingscursus in Malaga, Spanje

DELE Examenvoorbereidingscursus

Spaanse cursussen voor Senioren 50 plus + in Malaga Spanje,Cursussen Spaans voor senioren (50 plus) in Spanje, Spaanse cursussen voor Senioren 60+ 50 plus + in Spanje, Taalcursussen Spaans voor senioren (50 jaar plus) in Malaga, Club 50+ cursussen Spaans – Voor studenten vanag 50 jaar,

De Diplomas in Spaans als Buitenlandse Taal (DELE) zijn de enige officieel erkende kwalificaties uitgegeven door Instituto Cervantes namens het ministerie van Onderwijs en Wetenschap van Spanje, en geadministreerd internationaal. Ze zijn wereldwijd erkend door privé bedrijven, kamers van koophandel en publieke en private onderwijssystemen. Het is belangrijk te vermelden dat op dit moment het gebruik het meeste gerelateerd is aan onderwijs en professionele contexten.

Examens worden op dit moment afgenomen in 6 niveaus, volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Dit internationaal erkende kader beschrijft taalvaardigheid op een schaal van niveaus die varieert van A1 voor beginners tot C2 voor degene die de taal compleet beheersen. Om in staat te zijn om het DELE beginners-diploma te behalen, moet u minimaal over een pre-basis niveau beschikken. Om het DELE basisdiploma te behalen, is het vereist dat u over een beginners-niveau beschikt. En tot slot, voor het behalen van het DELE gevorderden diploma moet u minimaal over geavanceerde kennis van de Spaanse taal beschikken. Als u bijvoorbeeld het DELE gevorderd examen behaalt, ontvangt u het internationaal erkende “Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera” (D.E.L.E.: Diploma voor Spaans als vreemde taal). Het DELE examen bestaat uit de volgende vijf onderdelen: begrijpend lezen, schrijvaardigheid, luistervaardigheid, grammatica en woordenschat en vloeiendheid.

Alhambra Instituto bied voorbereidingscursussen DELE examen aan van 2 tot 4 weken


20+5 lessen per week
bestaande uit wekelijks 20 groep lessen en 5 individuele lessen specifiek DELE examenvoorbereiding.
Min. 2 weken
U kunt elke Maandag beginnen
600€/2 weken

Boek het nu

De Diploma’s in Spaans als buitenlandse taal (DELE) zijn officieel erkend , uitgegeven door het Ministerie voor Onderwijs van Spanje en namens hen door Instituto Cervantes. De I.C. zal de kandidaten die de toetsen gehaald hebben via de examencentra waar het examen gemaakt is op de hoogte stellen. De Universiteit van Salamanca werkt samen met Instituto Cervantes in de productie van de diploma’s Spaans.