DELE cursus Spaans in Spanje, Taalreizen in Spanje ook een DELE examencursus

DELE Examenvoorbereidingscursus in Malaga, Spanje

DELE Examenvoorbereidingscursus

Spaanse cursussen voor Voorbereidingscursus DELE examen, Informatie over DELE Examens - aangeboden in elk niveau, van A1 tot C2,

Spaanse cursussen voor Voorbereidingscursus DELE examen

De Diplomas in Spaans als Buitenlandse Taal (DELE) zijn de enige officieel erkende kwalificaties uitgegeven door Instituto Cervantes namens het ministerie van Onderwijs en Wetenschap van Spanje, en geadministreerd internationaal. Ze zijn wereldwijd erkend door privé bedrijven, kamers van koophandel en publieke en private onderwijssystemen. Het is belangrijk te vermelden dat op dit moment het gebruik het meeste gerelateerd is aan onderwijs en professionele contexten.

Examens worden op dit moment afgenomen in 6 niveaus, volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. Dit internationaal erkende kader beschrijft taalvaardigheid op een schaal van niveaus die varieert van A1 voor beginners tot C2 voor degene die de taal compleet beheersen. Om in staat te zijn om het DELE beginners-diploma te behalen, moet u minimaal over een pre-basis niveau beschikken. Om het DELE basisdiploma te behalen, is het vereist dat u over een beginners-niveau beschikt. En tot slot, voor het behalen van het DELE gevorderden diploma moet u minimaal over geavanceerde kennis van de Spaanse taal beschikken. Als u bijvoorbeeld het DELE gevorderd examen behaalt, ontvangt u het internationaal erkende “Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera” (D.E.L.E.: Diploma voor Spaans als vreemde taal). Het DELE examen bestaat uit de volgende vijf onderdelen: begrijpend lezen, schrijvaardigheid, luistervaardigheid, grammatica en woordenschat en vloeiendheid.

Volgende data voor het examen: 

MaandExamenDatum examenInschrijving
April 2016General: A1, A2, B1, B2, C115 April 2016Van 15 Februari tot 16 Maart
Mei 2016Escolar: A1, A2/B1; General: A2 / General: A1, A2, B1, B2, C1, C220 Mei/21 Mei 2016Van 15 Februari tot 13 April
Juli 2016General: A2, B1, B2, C115 Juli 2016Van 15 Februari tot 8 Juni
Oktober 2016General: A2, B1, B221 Oktober 2016Van 15 Februari tot 14 September
November 2016Escolar: A1, A2/B1; General: A2 / General: A1, A2, B1, B2, C1, C225 en 26 November 2016Van 15 Februari tot 19 Oktober

Alhambra Instituto bied voorbereidingscursussen DELE examen aan van 2 tot 4 weken

DELE examenvoorbereidingscursus type A
Groep Cursus

25 lessen per week
20 groep lessen over Algemeen Spaans en 5 groep lessen over specifieke voorbereidingen op het DELE examen.
Min. 2 weken
U kunt 4 weken voor het examen plaastvindt beginnen (data)
389€/2 weken

Boek het nu

DELE examenvoorbereidingscursus type B
Gecombineerde Cursus


20+5 lessen per week
bestaande uit wekelijks 20 groep lessen en 5 individuele lessen specifiek DELE examenvoorbereiding.
Min. 2 weken
U kunt elke Maandag beginnen
570€/2 weken

Boek het nu

De Diploma’s in Spaans als buitenlandse taal (DELE) zijn officieel erkend , uitgegeven door het Ministerie voor Onderwijs van Spanje en namens hen door Instituto Cervantes. De I.C. zal de kandidaten die de toetsen gehaald hebben via de examencentra waar het examen gemaakt is op de hoogte stellen. De Universiteit van Salamanca werkt samen met Instituto Cervantes in de productie van de diploma’s Spaans.

DELE Diploma DELE-examenvoorbereidingscursus in Malaga

DELE Diploma DELE-examenvoorbereidingscursus in Malaga